Zasada i korzystanie z właściwości miedzi robak

Przekładnia ślimakowa brązowy kąt przystawienia jest robak indeksowania walec styczny Helix i kąt pomiędzy powierzchnią robak i śruba relacje kąt spirali, przekładnia ślimakowa spirala kąt mosiądz nakrętki dynamiczne efektywności jest wysoki. Robak miedzi i jego funkcje są opisane poniżej:

Zasady i stosowanie miedzi robak: brązowy robak przekładni: robak przekładni dla miedzi w miedzianej Turbo dwuosiowe krzyż o 90 stopni, ale równolegle ani przecinające każdy otherand nr 39; s przypadkach, zwykle w robaka, robak jest aktywny i przekładnia ślimakowa jest pasywny.