Proces naprawy spawalnych tulei stalowych

Jak sama nazwa wskazuje, stalowe tuleje służą do zapewnienia ciśnienia powietrza w aluminiowej beczce, która jest następnie sprężana podczas spawania. Chociaż są bardzo lekkie, wiele osób stwierdziło, że są zbyt miękkie, aby zapewnić odpowiedni poziom kompresji dla procesu spawania. Aby lepiej to zrozumieć, musisz zrozumieć niektóre podstawowe zasady związane z użytkowaniem spawalnych stalowych tulei.


Zrozumienie spawalnych stalowych tulei jest niezbędne, jeśli chcesz je efektywnie wykorzystać. Jak wspomniano wcześniej, w celu zmniejszenia stopnia ściskania podczas procesu ściskania podczas procesu produkcyjnego stosuje się tuleje stalowe do spawania. Zapobiega to zbytniemu osłabieniu lufy po fazie kompresji, a także zapewnia lepsze wykończenie gotowego produktu. Ponieważ są bardzo lekkie i dobrze się kompresują, są również idealne do nakładania prętów stopowych i innych wyrobów metalowych.


Połączenie stalowego korpusu i spawalnych stalowych tulei jest ważnym etapem procesu produkcyjnego. W większości przypadków drut w bębnie ma dodatnią powierzchnię, a spawalne tuleje stalowe są w stanie zmniejszyć poziom ściskania. Pomagają również w ruchu pręta przez lufę. Jako takie są jednym z najważniejszych elementów procesu produkcyjnego. Dlatego bardzo ważne jest, aby te elementy były czyszczone po każdym użyciu.


Proces czyszczenia polega na usunięciu spawów z lufy. Podczas tego procesu ważne jest, aby nosić odzież ochronną, w tym okulary i rękawiczki. Ponieważ proces spawania może spowodować wiele szkód, zaleca się noszenie odzieży ochronnej, aby zapobiec poparzeniom i uszkodzeniom. Istotne jest również, aby przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć wszystkie luźne cząsteczki materiału.


Po procesie czyszczenia stalową tuleję i zgrzewalne tuleje stalowe należy całkowicie pokryć warstwą oleju. Należy to zrobić, aby materiał pozostał suchy i zdrowy. Możliwe jest również, że olej wejdzie w kontakt ze spoinami, co może spowodować korozję. Chociaż spoiny nie stanowią na tym etapie żadnego zagrożenia, zawsze istnieje ryzyko ich późniejszej korozji.


Gdy stalowa lufa zostanie całkowicie pokryta olejem, spawy należy również usunąć z lufy. Istnieją dwie metody usuwania spoin z beczki. Spoiny są albo usuwane ręcznie, albo przykrywane blachą, która jest podnoszona za pomocą wózka widłowego.


Dostępne są również beczki ze stali bezspawowej, które wykorzystują spawanie jako technikę stosowaną do ściskania beczek stalowych. Wadą stosowania tego typu lufy jest to, że jest mniej elastyczny w porównaniu do beczek stalowych spawalnych. W rezultacie nie ma kompresji powietrza, a tym samym ilość ciśnienia powietrza w cylindrze jest zmniejszona. Jest to faktycznie korzystne dla użytkownika, ponieważ będzie musiał wykonać tylko jedno lub dwa przejścia, aby przyspawać lufę.


Podsumowując, stalowe beczki nie muszą być czyszczone, nawet jeśli zostały spawane ręcznie. Spoiny można usuwać przy użyciu sprzętu przemysłowego lub techniką ręcznego usuwania.