Wydajność i zastosowanie odlewów miedzianych

W produkcji przemysłowej do produkcji i przetwarzania będą wykorzystywane różnorodne urządzenia. Wiele urządzeń nie może działać bez akcesoriów, takich jak odlewy miedziane. Te akcesoria służą do poprawy ogólnej wydajności sprzętu. W zależności od przeznaczenia urządzenia, wydajność i zastosowanie akcesorium również się różni. Na przykład to i inne akcesoria mają następujące właściwości i zastosowania:


Występ


Ⅰ. Gęstość odlewów miedzianych jest mniejsza niż odlewów żeliwnych i stalowych, ale wytrzymałość właściwa jest wyższa.


Ⅱ. Stop miedzi ma dobry połysk powierzchni i dobrą odporność na korozję atmosferyczną i słodkowodną.


Ⅲ. Czysta miedź ma dobrą odporność na korozję w kwasach utleniających, takich jak kwas azotowy i kwas octowy,


Ⅳ. Odlew ma dobrą przewodność cieplną.


Ⅴ. Odlewy mają dobre właściwości rzutowe.


Ⅵ. Ze względu na duże utajone ciepło krzepnięcia, przy tej samej wadze, czas krzepnięcia ciekłej miedzi jest znacznie dłuższy niż staliwa i żeliwa, a płynność wypływu jest dobra.


Podanie


Ⅰ. Odlewy ze stopów miedzi mogą zmniejszyć ciężar konstrukcji pod tym samym obciążeniem i są szeroko stosowane w lotnictwie, maszynach energetycznych i produkcji maszyn transportowych.


Ⅱ. Szeroko stosowany w produkcji przyborów cywilnych.


Ⅲ. Odlewy miedziane znajdują zastosowanie w przemyśle chemicznym.


Ⅳ. Do produkcji stopów miedzi nadają się również wymienniki ciepła stosowane w produkcji chemicznej oraz w głowicach cylindrów, tłokach i innych częściach maszyn energetycznych silników spalinowych o dobrej przewodności cieplnej.


Ⅴ. Ze względu na niską temperaturę topnienia metody odlewania, takie jak formy metalowe i odlewanie ciśnieniowe, mogą być szeroko stosowane w celu poprawy jakości wewnętrznej, dokładności wymiarowej, wykończenia powierzchni i wydajności produkcji odlewów.


Ⅵ. Służy do odlewania cienkościennych odlewów złożonych.

Odlewy miedziane mają zalety polegające na dużej wytrzymałości, dużej nośności, dobrej przewodności cieplnej itp. I są szeroko stosowane w produkcji maszyn. Koszt produkcji jest niski i ma pomocniczy wpływ na działanie mechaniczne.